Believes follow actions

We help people to make better choices
Red Elephant scroll button
Lidé jsou přesvědčeni o své racionalitě.
Komunikační a marketingové strategie světových značek jsou proto postaveny na předpokladu, že máme své myšlení a rozhodování naprosto pod kontrolou.
S lidským myšlením je to ovšem daleko složitější.
Co se stane,
když Vám někdo řekne:
„Nemyslete na
červeného slona!“?
01
Slon je báječné zvíře. Ale pro nás, komunikační konzultanty, má především symbolickou hodnotu. Představuje totiž metaforu emocí. Ve své slavné definici ji použili světově proslulí neurovědci Caramer a Loewenstein, když způsob, jak my lidé přemýšlíme a docházíme k rozhodnutím, přirovnali ke spřežení, které je taženo malý poníkem (rozumem) a velkou slonicí (emocemi).
02
Je to možná překvapivé, když si uvědomíme, jak velkou váhu přikládají poslední 3 století racionalitě. Nicméně nejmodernější výzkumy vědců z mnoha oborů doporučují odložit pýchu Homo Sapiens Sapiens stranou. Protože realističtější je o sobě přemýšlet jako o emocinálně-racionální bytosti.
03
Slon je oproti poníkovi velké zvíře a ve výše zmíněné definici není tato dvojice vybrána náhodou. Odráží totiž proporce obou typů myšlení. Emoce jsou evolučně starší a dominantnější způsob našeho myšlení, rozum nebo racionální uvažovaní je jejich daleko mladší bratr.
A proč je to
všechno důležité?

Pochopení způsobu, jak jako lidé přemýšlíme, vede k efektivnějšímu způsobu, jak komunikovat. A má-li komunikace vést k nějakému hmatatelnému výsledku, pak klíčem je ovlivnit, zaujmout nebo přesvědčit slona v nás, tedy emoce. Výstižně to shrnuje kanadský neurolog Donald Calne:
„Racionální uvažování
vede k závěrům, emoce
vedou k činům.“
Pokud žádáte od své komunikace,
aby vedla k činům
, pak jste
na správné adrese.
ZAJÍMÁ MĚ TO
Zaujala Vás naše filosofie? Zajímají Vás naše reference? Chcete se dozvědět,
co všechno lze tímto přístupem ovlivnit a změnit?
Kontaktujte nás
Rádi se s vámi potkáme